دانلود جدید ترین رمان ها|رمان ایرانی|دانلود انواع رمان با فرمت جاوا,اندروید,pdf


سلام دوستان به وبلاگ ما خوش اومدیدرمان میگل 2

-چشم..عشق باباش گرسنه است؟
-داره بهش حسودیم میشه!!!

-اوه اوه..از این یکی باید ترسید!!!حسادت زنانه برابر است با به خاک سیاه نشستن!!!
می گل لبخند پر محبتی به روش زد و شروع کرد به کشیدن غذا!!!
شهروز بدون هیچ حرف دیگه ای حرکات با طمانینه می گل و نگاه کرد...خودش هم میدونست برای این موجود ظریف مادر شدن زوده...اما نمیتونست رو دلش پا بزاره...اون بچه میخواست اون هم از می گل..می گلی که بدون هیچ گونه دلبریی دل شهروز و برده بود و باعث شده بود همه ی اون چیزایی که یه عمری باهاشون بزرگ شده بود و کنار بزاره...چشمش و رو همه چی ببنده و می گل بشه همه ی زندگیش..می گلی که بهش ثابت کرده بود که میتونه در برابر جذابیتهای زنانه مقاوت کنه.....
-چرا نمیکشی؟؟؟تازه من و دیدی اینقدر نگام میکنی؟
-بارداری سخته می گل؟
-چرا میپرسی؟
-چون فرق کردی..خیلی بی حال و حوصله ای!!!
-نه...بی حال و حوصله نیستم...درسهام سنگینه..هنوز بهش عادت ندارم..به هر حال بارداری هم تاثیر داره...
-دلم برات تنگ شده عزیزم!!!گرفتن اجازه نامه از دادگاه هم که به مشکل خورده.
-خب چه اشکالی داره؟
شهروز سرش و از روی بشقابش بلند کرد و با حسرت به می گل نگاه کرد و گفت:اشکال؟؟اشکالش اینه که دیگه نمیتونم صبر کنم...دلم میخواد شبها پیشم باشی...روزها که نیستی..یا دانشگاهی یا درس داری..منم میام که همش از من فراری هستی....
بعد دوباره شروع به خوردن کرد و زمزمه وار غر زد:هرچند..حتما عقدم بکنیم از من بدت میاد دیگه!!!
می گل قاشق چنگالش و روی زمین انداخت و گفت:من از تو بدم نمیاد...به خدا...نمیدونم..
شهروز لبخند رضایتمندی زد .و برای اروم کردن می گل گفت:شوخی کردم عزیزم.میدونم..صبر میکنم..چقدر دیگه؟؟؟5 ماه؟؟یا 6 ماه؟
-5 ماه و خورده ای....دکتر گفت اینبار که بریم پیشش هم جنسیتش و میگه...هم تاریخ زایمان و.!
شهروز لبخندی از ته دل زد!!!فکر اینکه بدونه کی این بچه به دنیا میاد دنیاش و متحول میکرد...
-خب حالا تو هم..نیشت و ببند...خدا کنه زودتر حکم دادگاه درست بشه...من حس بدی دارم از اینکه بچه تو شکممه اما اسمی تو شناسنامه ام نیست!!!
شهروز دستش و دراز کرد و دست می گل و تو دستش گرفت و گفت:به زودی شناستامه ات و سیاه میکنم....
هر دو لبخند زدن...!!
--------------------------
تمام طول مسیر به لیلی فکر میکرد و سیل سوالاتی که الان سرازیر میشد..دیشب وقتی رفت تو اتاق متوجه شد لیلی 12 بار بهش زنگ زده و 7 تا هم مسیج فرستاده ...اما ترجیح داد به هیچ کودوم جواب نده و تو دانشگاه همه چیز و توضیح بده!
وقتی رسید همون طور که انتظار داشت لیلی منتظرش بود بدون اینکه سلام کنه سیل اعتراضاتش بلند شد!
-دختره ی خل و چل...تو و شهروز عقد همم نیستید؟؟
-بس کن لیلی..خواهشا تو چیزی که نمیدونی دخالت نکن!!!
-خیلی احمقی اگر عقدش نیستی بری به خاطر بچه شناسنامه ات و سیاه کنی!!!این پسر دیروزیه چش بود که گیر دادی به اون؟؟پول دار تره آره؟
از لحن لیلی بدش اومد...احساس حقارت کرد..
-نخیر..اصلا هم به خاطر پولش نیست!!
-اگر نیست به خاطر چیشه؟؟؟سنش؟
-تو چرا سن شهروز اینقدر تو چشمت رفته؟
-چون چیز کمی نیست...مهمه..تو احمقی نمیفهمی...من به چشم مشکلات فاصله سنی زیاد و دیدم.تازه فاصله 10-12 سال نه 17 سال!!!
می گل بدون اینکه جوابی بده پشت کرد بهش به سمت راهرو رفت!
-می گل
می گل با قلاب شدن دست لیلی روی بازوش ایستاد و برگشت:چیه؟
-یه کم عاقلانه فکر کن..من نمیدونم بین تو و شهروز چی میگذره...اما وقتی هنوز عقد نیستید و بچه داری میتونه حرف من حقیقت داشته باشه که فقط برای بچه تورو میخواد!
-این همه دختر چرا من؟
-چرا تو؟؟چون خوشگلی...خوش هیکلی...خوش اخلاقی..سنت کمه..یه مرد دیگه چی میخواد؟؟کجا بره یه همچین دختر خری پیدا کنه؟
-داری اشتباه میکنی!!!این بچه نا خواسته است!
-از کجا مطمئنی؟
-چون تو مستی نطفهاش بسته شده..ما تو حال خودمون نبودیم...اصلا قصدش و نداشتیم!!!
-خیلی ساده ای...خیلی!!!
می گل به رفتن لیلی نگاه کرد..دنبالش دوید و گفت:چرا اینطوری فکر میکنی؟

 

 

 

 

-واقعا فکر میکنی شهروز تو حال خودش نبوده؟فکر نمیکنم با این سنش تو اولین تجربه جنسیش بوده باشی...بدبخت مستی و بهانه کرده!!!اگر دوستت داره بهش بگو میخوام بچه رو بندازم..اگر موافقت کرد یعنی خودت و دوست داره و بچه دار شدن براش مهم نیست!!
می گل کمی فکر کرد..اما دوباره جبهه گرفت:نخیر...تو از یه چیزایی خبر نداری..هیچ کس خبر نداره...این بچه اتفاقی بود!!!

-خیلی خوش خیالی...گفتم که....!!!چند وقت دیگه هم میگه نمیخواد درس بخونی بشین تو خونه..این خط این نشون...و روی کف دستش به علاوه ای کشید!
2 ساعت اول و با هم سرسنگین بودن..اما ساعت سوم لیلی طاقت نیاورد و پرسید:حالا اون پسره کی بود دیروز اومده بود؟؟کم کشته مرده نداریا!!!
-بی خیال بابا!!!
-بگو دیگه!!!میدونی که به کسی نمیگم...
می گل فکر کرد..راست میگفت تا الان موضوع بارداریش و هیچ کس نفهمیده بود!!!
-قبلا من و میخواست!!!
لیلی پشت چشمی نازک کرد و گفت:یعنی الان نمیخوادتت؟
-لیلی..بس کن..من از شهروز بچه دارم!!!
-کاش کمی عاقلانه فکر میکردی..حد اقل یه کم زرنگی میکردی بچه دار نمیشدی...من فکر میکنم این پسر دیروزیه...اسمش چیه؟
-آراد!
-آها..آراد بیشتر بهت میاد..حد اقل از لحاظ سنی...باور کن مشکلاتون بعدا خودش و نشون میده...وقتی که تو شدی یه دختر 23-4 ساله ترگل ورگل و اون شد یه مرد 45-6 ساله جا افتاده!!!
-بهش میخورد پیر باشه؟
-خب نه...اما همه چیز که قیافه نیست!!!
-باور کن دلشم جوونه!!!اینقدر شادابه باورت نمیشه سنش زیاده!!!
لیلی سری تکون داد و گفت..خودت میدونی..اما من قول میدم 2 روز دیگه خونه نشینت میکنه تا بچه هاش و بزرگ کنی..مردها همینطوری وقتی هنوز سنی ندارن زن که بگیرن دلشون میخواد زنشون یه سره تو خونه باشه..وای به حال این!!!
-اگر اینطوری بود این همه تلاش نمیکرد من دانشگاه قبول بشم!!!
-نه عزیزم..اینم سیاستشه!!!این کار رو کرده تا بعدا همه ی اینهارو تو سرت بزنه و بگه دیدی که هدفم درس خوندنت بود...ولی اتفاق پیش اومد..دقیقا افکاری که الان نا خواسته تو سرت کرده و داری به من تحویلشون میدی!
با دیدن بچه ها کلاس که روبروی برد جمع شده بودن و تو سر و کله هم میزدن به سمتشون رفتن!!!
لیلی:چه خبره؟
مجید:تور توچال گذاشتن قبل از امتحانات...میاید شما؟
لیلی با هیجان گفت:آره..میام...کجا باید ثبت نام کنیم؟؟؟
-اسمت و بگو بنویسم...یهو لیست بدیم دفتر!
-لیلی مهدوی!
مجید رو کرد به می گل:می گله؟؟
و سرش و به نشونه اینکه فامیلیت چیه تکون داد.
-من؟؟؟من نمیتونم بیام!!
لیلی پوزخندی زد...
سامیار که دیگه همه فهمیده بودن چشمش حسابی می گل و گرفته به سمتش برگشت و گفت:چرا؟؟؟تافته جدا بافته ای؟؟همه دارن میان..تو هم باید بیای!!!
-آخه من نمیتونم.!!!
سامیار:چرا نمیتونی؟؟؟پا نداری یا دست؟؟
بهار که از روز اول به خاطر قیافه می گل حسابی بهش حسادت میکرد با طعنه گفت:شایدم اجازه!!!آخه بچه های زیر 18 سال باید رضایتنامه ولی داشته باشن.
یه عده خندیدن...اما لیلی ناراحت شد...مثل می گل ولی بر خلاف می گل خواست چیزی به بهار بگه که سامیار جوابش و داد:رضایتنامه برای بچه های زیر 18 سال نیست برای دخترای پاکیه که افتاب مهتاب ندیدتشون!!!

می گل داد زد:بس کنید..حالم و به هم زدید!!!بهار خانوم....من احتیاج به رضایتمنامه ندارم...دلیل نیومدنمم اینه که میخوام درس بخونم.....آقاسامیار شما هم حد خودت و بدون...من متاهلم...خوبه از روز اول گفته بودم!
این و گفته با غیض به سمت در ساختمون رفت!!
لیلی با تذکر به بچه ها که من و یادتون نره دنبالش دوید.

-چت شد می گل؟
-چم شد؟هر کس یه چیزی بارم میگنه..خسته ام کردن..عوضیا...!!!از روزی که پام و گذاشتم تو دانشگاه به خاطر سنم هر بار به نحوی پشتم حرف میزدن..حالا یا خوب یا بد!!

-ول کن بابا...جلو دهن مردم و که نمیشه گرفت.
-مگه این سامیار عوضی نمیدونه من متاهلم..
لیلی ابروی بالا انداخت و گفت:مگه هستی؟
-بی خیال لیلی..تورو خدا لو ندی!!!
-می گل..اگر دوست نداری اسم مطلقه روت باشه بی خیال شهروز بشو...من مطمعنم تو 1 سال نه 2 سال دیگه جدا شدی...تموم..بعد کجا میخوای بری؟؟
-میشه در موردش حرف نزنیم؟
-آره..میشه...ببینم توچال نمیای؟
-با این وضع؟
لیلی شونه بالا انداخت و گفت ...خود دانی!
بحث اون روزشون همونجا تموم شد ..اما افکار جدید می گل تازه شروع شد!!!
اون روز می گل با اعصاب داغون رفت خونه!!!خودش هم بدش نمیومد بره کوه..این طبیعی بود دختری با اون سن و سال دوست داشته باشه تو جمع هم سن و سالهاش باشه...از طرفی اینکه نمیتونست همراه دوستهاش باشه و از طرفی حرفهای بچه ها...از طرفی حرفهای لیلی حسابی اعصابش و داغون کرده بود...خیلیها بهش حسادت میکرد هم چون زیبا بود...هم درسش خیلی خوب بود..با وجود بچه ای که تو شکم داشت و مشکلات بارداریش اما همچنان توی درس پیشتاز بود....اما تفریحش چی بود؟؟کمی پیانو بزنه!!با شهروز بره رستوران!!همین..با وضعیتی که داشت سواری هم تعطیل بود...و اینها چیزی نبود که یه دختر 17-18 ساله رو راضی کنه!!!دلش کمی هیجان میخواست...کمی تنوع...احساس بدی داشت احساس کسی که زندانی شده و مجبور به کاریه....شهروز و دوست داشت..اما فکر میکرد بچه دار شدن زود بود..همین موضوع و صد البته حرفهای دیگران باعث شده بود به شهروز هم دید بدی پیدا کنه....همینجوریش که به خاطر ویارش از شهروز بدش اومده بود...بقیه مسائل هم مزید بر علت شد!!

شب شهروز با خاطره شب قبل.."هر چند اتفاق خاصی نیافتاد..اما همین که می گل بعد از مدتها به خودش رسیده بود و غذا پخته بود و مهربون تر از قبل شده بود براش خیلی لذت بخش بود."..به خونه برگشت...با شادی و هیجان خاصی در باز کرد و اومد تو اما با دیدن چراغهای خاموش مثل بادکنکی که سوراخ شده شونه هاش افتاد!!!
بعد از بستن در به سمت اتاق می گل رفت و در همین حین هم صداش زد...می گل با شنیدن اسمش که از دهان شهروز خارج میشد چهره در هم کشید ایشششش کش داری گفت:بله؟
هر چند بله اش رنگ و بوی دوستانه ای نداشت..اما شهروز گذاشت به حساب بارداریش و نشنیده گرفت و با گرمی وارد اتاق شد...اول سرش و داخل کرد و گفت:گل من چطوره؟
می گل همونطور که سرش رو کتاب بود گفت:خوبم!!
شهروز خودش و کشید داخل اتاق و گفت:چی شده؟؟؟از دیشب تا امروز چه اتفاقی افتاده اینقدر بد اخلاقی؟؟نکنه وروجک بابا اذیتت کرده!
-دقیقا همینطوره!!!
شهروز پشت سر می گل ایستاد..دستش رو روی شونه می گل گذاشت و کمی ماساژش داد و گفت:میکشمش!
-ادم نکش!!!
شهروزمتعجب سرش رو خم کرد تو صورت می گل و گفت:منظورت چیه عزیزم؟
-من میخوام جمعه برم توچال!!!
-چشم..میبرمت!!!
-نخیر با دانشگاه میخوام برم...
-یعنی چی؟؟یعنی بری توچال بری بالا؟
-آره
-با این وضعیتت...میتونی؟!!
-همین دیگه....!!
لحن تند و عصبی می گل دل شهروز و لرزوند...صندلی می گل و چرخوند سمت خودش..می گل روش رو ازش برگردوند

-من و نگاه کن میگل!!

اما می گل اینکار رو نکرد.
-میگم من و نگاه کن...
باز می گل لجبازانه روش رو برنگردوند.
شهروز خواست داد بزنه..اما مراعات کرد..مراعات حال می گل و حساسیت های این دوران رو..به جای خشونت دستش و اروم برد زیر چونه می گل و روش و به سمت خودش گردوند...چشمهای می گل حرفی خلاف زبونش میزد...توش عشق موج میزد..اما دلش رو نمیتونست آروم کنه..دلش هیجانات جوانی میخواست..کوه رفتن.تو سر و کله هم زدن..بدون توجه به اینکه بارداره..داره مادر میشه..حس میکرد این اتفاق برخلاف خیلیای دیگه که براشون خوشاینده داره زودتر از اون چیزی که فکرش و میکرد پیرش میکنه!!!
-می گل تو چشمهای من نگاه کن....بگو ببینم چته؟؟؟از دیشب تا حالا چرا رنگ عوض کردی؟تو دیشب خوب و خوش بودی که!!!همش مال اینه که از هم جدا میخوابیم..کوه و توچال بهانه است...تو محبت خونت کم شده!!این و گفت و دستش و دراز کرد تا می گل و بغل کنه!!اما می گل با بی رحمی دستش و زد کنار و گفت:نخیر..مال اینه که نمیتونم مثل هم سن و سالام باشم...هنوز هیچی نشده باید یکی دیگه رو هم زفت و رفت کنم!
شهروز اخم کوچیکی کرد و گفت:داری بهونه میاری؟؟؟خسته شدی؟؟تموم میشه گلم..چیزی نمونده...تو قول دادی به دنیا بیاریش...یادته؟؟همون روزی که جواب ازمایش من اومد..تو ماشین....!!!
-من غلط کردم..خوبه؟
اینبار اخم ساختگی شهروز تبدیل به یه اخم واقعی شد و خیلی جدی گفت:منظورت چیه؟؟؟
-منظورم واضحه...شهروز برای من مادر شدن زوده..چرا نمیخوای قبول کنی؟
شهروز احساس کرد قلبش داره از تو دهنش بیرون میاد...به می گل خیره شد..این موجود ظریف رو دوست داشت...دوست داشت؟؟نه!!میپرستید...حالا همین موجود پرستیدنی میگه ثمره ی یه شب پر خاطره رو نمیخواد!!!
-من قبول دارم...اما حالا که شده...
می گل حرفش و قطع کرد..
-من شده حالیم نیست...2 شنبه وقت دکتر دارم میرم بهش میگم میخوام بنداز مش!!
این و گفت و باز به سمت میز چرخید!!!تمام مدت تو چشمهای شهروز نگاه نمیکرد..میدونست اگر نگاه کنه نمیتونه خواسته اش و بیان کنه!!!
شهروز با صدایی که از ته چاه در میومد گفت:به خاطر یه توچال؟؟؟من قول میدم به دنیا اومد هر جمعه تورو ببرم تو چال!
-من دلم میخواد با دوستام برم!
-خب مگه بار آخر میبرن توچال...سال دیگه..سال بعدش..هنوز اولین ترمی عزیزم.!!!
-همه مسخره ام میکنن..میگن باید از ولیت اجازه بگیری..حتما اجازه میده!!!
-مگه نمیدونن بارداری؟
می گل با چشمهای گشاد شده از ترس و تعجب به سمتش برگشت
-نخیر...نمیدونن..نمیخوام کسی هم بدونه!!!
-اون دوستت که اون روز من و صدا کرد!
-فقط اون میدونه..!!
شهروز کلافه از جاش بلند شد...دستش رو روی لبهاش کشید و گفت:به همشون
بگو چرا نمیری...اینطوری کسی جرات نمیکنه مسخره ات کنه...
هنوز از در بیرون نرفته بود که صدای می گل میخکوبش کرد

-خودخواه!!!
حالا شهروز برگشته بود و با عصبانیت به سمت می گل میومد.
-من خود خواهم؟؟؟من؟؟؟من خودخواهم یا تو که به خاطر یه دور کوه رفتن با دوستهات میخوای یه موجود بی گناه وبکشی؟
-تو..تو خودخواهی که به خاطر اینکه بچه داشته باشی یه دختر 17 ساله رو اسیر خودت کردی..خدارو شکر کم اشتها هم نیستی...نکردی بری یه زن مطلقه بگیری برات بچه بیاره....تمام عمرت و با انواع و اقسام دخترها گذروندی..عشق و حال کردی...بچه دار شدن و درد سرهاش برای منه!!!کاش منم مادر پدر داشتم...اما مثل همونایی بودم که باهاشون بودی..اینطوری حداقل 1 سال نقش عشقت و بازی میکردم نه یه عمر نقش ماشین جوجه کشی و بازی کنم!!!
شهروز که دیگه عصبانیتش رنگ باخته بود و جاش و هزار و یک چیز دیگه از قبیل حسرت...تاسف...غم...و..گرفته بود یه قدم به سمت می گل برداشت...با شستش روی گونه می گل کشید و گفت:اما من ترجیح میدم تو همون می گل تنها که هیچ کس و نداره باقی بمونی...همون می گلی که چشم بسته برای 6 ماه صیغه 1 زمین به نامش کردم و با جون دل با هزار تا نقشه و سوپرایز تقدیمش کردم...همون می گلی که یه بوسه از گونه اش به هزار تا بوسه از لبهای اون دخترهایی که الان دلش میخواد جاشون باشه می ارزه!!!همون می گلی که حرمت خیلی چیزهارو نگه میداشت..به یه سواری 2 ساعته راضی بود...نگاهش رنگ عشق داشت....من ترجیح میدم تو اون می گل باشی...ولو اینکه بچه ای در کار نباشه..!!!باشه گلم..فکر میکنی خودخواهی میکنم که بچه رو میخوام هر طور راحتی...2 شنبه میریم..میگیم بندازتش...من فکر میکردم این بچه ثمره ی عشقه...چون از احساس خودم با خبر بودم..نمیدونستم ثمره ی هوسه...که اگر میدونستم خیلی زودتر از اینها از بین میبردمش!!!خوب بخوابی گلم!!!
با رفتن شهروز می گل هزار بار پشیمون از رفتارش روی تخت افتاد و گریه کرد!!!
*خدایا این چه سرنوشتیه
بعد دستی رو شکمش کشید و گفت:چرا اینقدر عجله داشتی برای اومدن...؟من هنوز آمادگی تورو ندارم...!!
*خدایا..خودت یه کاری کن...میدونم با شهروز بد حرف زدم...اما چیکار کنم؟؟؟؟این بچه جلوی پیشرفتم و میگیره...
هر چی فکر کرد وا خدا حرف زد بیشتر عذاب وجدان گرفت...بدون فکر دیگه ای از جاش بلند شد و رفت بیرون...سکوت و خاموشی خونه نشون از این میداد که شهروز خوابه!!!به سمت اتاقش رفت...در نیمه باز بود برای اینکه بتونه توی اتاق و ببینه سرش و داخل اتاق برد.... بوی تند سیگار نشون میداد بیداره...
شهروز دیدتش..اما حرفی نزد..از دستش ناراحت بود...بهش حق میداد بخواد جوونی کنه...اما نه به قیمت خورد کردن شهروز...نه به قیمت حرفهای بی ربطی که هیچ کودومشون صحت نداشت...فکر کرد چرا نمیفهمه از بس دوستش دارم اصرار دارم این بچه بمونه....؟؟؟اگر مثل امثال خواهرش بود 1 روز هم نمیزاشتم این بچه تو شکمش رشد کنه!!!
-ببخشید...
صدای می گل باعث شد همونطور که به پست خوابیه بود صورتش و به سمتش بگردونه!!!چشمهای ابی می گل تو تاریکی برق میزد!!!خیلی عصبانی بود...دلش میخواست دو تا درشت بار می گل کنه..هیچ کس تا حالا جرات نکرده بود اینطوری باهاش حرف بزنه....اگر حرفهایی که زده بود حقیقت داشت اینقدر ناراحت نمیشد که تهمت هایی شنید که تا به حال از ذهنشم نگذشته بود!اما مراعات کرد...مثل همین چند دقیقه قبل مراعات بچه اش و کرد...سعی کرد اروم باشه...با لحنی که سعی میکرد گرم باشه گفت:اشکال نداره!حرف دلت بود دیگه!!!
می گل پشیمون از حرفهایی که زده بود مظلومانه و شرمسار گفت:بخوابم پیشت؟
شهروز خواست بگه نه!!!خواست بگه,برو گمشو تو اتاقت...خواست بگه,...اما هیچ کودوم و نگفت...
*اون احمقه..من که نیستم..من که دوستش دارم...مچ دستش و گرفت و اورد بالا و بوسیدش و گفت:بخواب عزیزم..چی از این بهتر؟
می گل و به سمت خودش کشید..با عطر تنش مست شد...همه چیز رو به یکباره فراموش کرد...چقدر دلش برای این موجود ظریف تنگ شده بود..می گل و کشید تو بغلش..پیشونیش و بوسید و گفت:فردا میریم صیغه میکنیم...این محرم نبودن ما داره کار دستمون میده..هر وقت حکم دادگاه اومد عقد میکنیم تا یه عروسی مفصل بعدا بگیریم...باشه؟
می گل که دو به شک بود مجبور شد برای اینکه حرفهای زشتش و جبران کنه باشه سرسری بگه!!!
شهروز سیگارش و توی جا سیگاری کنار تختش خاموش کرد....از جاش بلند شد و پنجره رو باز کرد....احساس کرد سردی کلام می گل به خاطر بوی سیگار و هوای خفه ی اونجاست....دوباره برگشت سمت تخت...پتو رو کشید روی می گل و گفت..بوی سیگار بره میبندمش..برو این زیر سرما نخورید....بعد خودش هم خزید زیر پتو....بی اختیار دستش رو روی بازوهای می گل کشید...
*چند وقته؟؟؟خب معلومه 3-4 ماهه...اما نه...اون حال نداد..یعنی داد..خیلی هم لذت بخش بود...اما استرس بعدش خرابش کرد...حالا چی؟؟؟
برگشت سمت می گل که داشت نیم رخ شهروز رو نگاه میکرد!نفسهاش باز به شماره افتاد...چشمهاش تب داشت...سرش و خم کرد و لبهای می گل و بوسید....باز هم می گل سرد برخورد کرد..فکر کرد بارداره دیگه...طبیعیه..!!!همین که ممناعت نکرد خوب بود!!
زیر گوشش زمزمه کرد:عاشقتم ,عشق من.!
با این اعتراف می گل دلش لرزید!!!چطوری میتونست شهروز و دوست نداشته باشه؟؟؟چطوری میتونست دلش و بشکنه و بچه ای که اینقدر دوستش داره رو از بین ببره..؟
*راست میگه!یه کوه رفتن این همه ارزش داره؟؟؟که دلش و بشکنم؟؟؟
می گل هم به سمتش چرخید...دستش رو دور گردن شهروز که همچنان نفس نفس میزد و نگاهش میکرد حلقه کرد و گفت:منم عاشقتم....ببخشید اگر حرفی زدم!!!
شهروز با دستش موهای ریخته شده روی پیشونی می گل و کنار زد و پیشونیش و بوسید و گفت:هیچ وقت نخواه مثل امثال خواهرت باشی...چون اگر بودی الان اینجا نبودی...اگر بودی هیچ وقت راضی نمیشدم 1 دقیقه هم بچه من و تو شکمت بزرگ کنی...میخوام خودت باشی...همون می گل پاک و معصوم....میدونم هنوز برات خیلی زوده...من درک میکنم ادم بی منطقی نیستم...اما خواهش میکنم...دیگه چیزی نمونده..خواهش میکنم یه کم دیگه طاقت بیار...بزار به دنیا میاد...می گل تو نمیدونی من برای دیدنش چقدر بیتابم!!
بعد آروم دستش و برد پایین و گذاشت رو شکم می گل..شیطون تو چشمهای می گل نگاه کرد و گفت:حیف که خانوم دکتر گفت باید رعایت کنیم..وگرنه قید محرم نا محرمی و میزدم تا صبح بی خیالت نمیشدم...!!!
می گل چرخید پشتش و به شهروز کرد و گفت:تو داری خطر ناک میشی...من که خوابیدم!!!
شهروز لبخندی زد..بلند شد و پنجره رو بست و دوباره خزید زیر پتو از پشت می گل و تو آغوش کشید!!!


اون روز 2 شنبه بود..اولین امتحان می گل و روز وقت دکتر!!صبح می گل با تنی کوفته بلند شد..شب قبل تا دیر وقت درس خونده بود و تمام شب کابوس امتحان دیده بود...احساس ضعف داشت....دلش یه صبحانه مفصل میخواست...ساعت رو نگاهی انداخت 6 بود..هنوز خیلی وقت داشت..باید صبحانه درست و حسابی میخورد...با بی حوصلگی دستش به موهاش کشید و رفت سمت آشپزخونه...با دیدن شهروز کنار میز صبحانه مفصل در حالی که بوی نون تازه خونه رو برداشته بود و گلهای طبیعیه تازه لبخندی زد و گفت:دستت درد نکنه..چقدر گرسنه ام بود!!!
شهروز از جاش بلند شد و گفت:سلام..صبح بخیر مامان کوچولو...چطوری؟؟؟نی نی من چطوره؟؟دیشب حسابی بیدار نگهش داشتیا!!!

می گل پشت چشمی نازک کرد در حالی که روی صندلی که شهروز براش بیرون کشیده بود مینشست گفت:آها...دلت برای بچه ات سوخته این صبحانه رو آماده کردی!!!
شهروز دولا شد رو صورتش و گفت:جدی که نگفتی؟
-خیلی هم جدی گفتم!!!
شهروز باشه ی کش داری گفت و به سمت گاز رفت و گفت:حالا که اینطوره براش نیمرو هم بزنم حالش و ببره!!!
می گل که حسابی گرسنه بود با هیجان گفت:آخ جون...نیمرو...!!!
شهروز از خوشحالی می گل سر شوق اومد....نیمرو رو درست کرد و گفت:خودم میرسونمت..
-نه..نمیخواد..خودم میرم...میترسم بچه ها مسخره ام کنن!!!
-یعنی هیچکودوم از بچه ها تا حالا با دوست پسرهاشون نیومدن دانشگاه؟
می گل کمی فکر..کرد ...خب مسلما اومده بودن..بارها و بارها....اما چرا دوست نداشت با شهروز دیده بشه؟
-خب چرا...اما تو فرق میکنی!!!همه میدونن تو شوهرمی...میترسم فکر کنن بهم شک داری!!!
-شایدم خجالت میکشی از اینکه سنم زیاده با من دیده بشی!!!
می گل بدون معطلی اخمی کرد و گفت:نخیر....اصلا هم اینجوری نیست!تو اصلا بهت نمیاد 35 سالت باشه...خیلی هم جوونی...
شهروز لبخند پر غروری زد و گفت:ایول خانوم خوشگله....مگر شما از ما اینجوری تعریف کنی...حالا ببینم به چیم نمیاد 35 ساله باشه؟؟؟
می گل که با ولع لقمه هارو تو دهنش جا میداد گفت:به چیت؟؟خب به قیافه ات دیگه!!!
شهروز با شیطنت گفت:آها..فکر کردم از یه نظر دیگه گفتی!
می گل کنایه ی کلامش و نگرفت و ساده لوحانه گفت:نه قیافه ات و گفتم..بعد از جاش پرید و گفت برم آماده بشم!!!
با یه پانچو مشکی و شلوار ساپورت تنگ مشکی و بوت بلند بدون پاشنه از اتاق اومد بیرون!!
شهروز که منتظرش بود گفت:اوهوک..خانوم مارو..با چه تیپ پسر کشی میره دانشگاه..خدایی از اون مامانهایی هستی که ادم لش میخواد هی بچه ات و اذیت کنه تو بیای دعوامون کنی ما دیدنت بزنیما!!!
می گل چپ چپ نگاهش کرد و گفت..بی ادب!!!
-می گل بزار برسونمت...خیلی برف اومده...زمینها لیزه!!
-با آژانس میرم..نگران نباش!
اون روز همه بچه ها کلی از کوه و اینکه خیلی بهشون خوش گذشته بود گفتن...و سهم می گل فقط حسرت بود!!!امتحانش و خوب داد....با لیلی از در دانشگاه بیرون اومدن..مثل دفعه ی قبل لیلی خواست تا دم در مطب همراهیش کنه و البته کمی هم پرش کنه...اما با دیدن ماشین شهروز جلوی در دانشگاه این فرصت و از دست داد...می گل که در اثر تعریفهای با هیجان بچه ها از کوه باز دوباره از وضعیتش ناراضی بود با اخم سوار ماشین شد!!!
-سلام خوشگله!!!
-سلام
شهروز سردی کلام می گل و خوب درک کرد...عصبانی شد..دیگه خسته شده بود از این رفتارها...فکر کرد یعنی طبیعیه؟اما باز خودش و کنترل کرد.
-اومدم دم دانشگاه ناراحتی...یا امتحانت و بد دادی؟؟؟یا این وروجک داره مامانش و اذیت میکنه؟
می گل برگشت با غیض نگاهش کرد و گفت:این وروجک داره مامانش و اذیت میکنه...میندازمش راحت میشم!!
این و گفت و روش و به سمت دیگه ای برگردوند!
شهروز دندونهاش و روی هم فشرد...دیگه نمیتونست خودش و کنترل کنه...سعی کرد داد نزنه اما این تلاش نتیجه اش دو رگه شدن صداش بود.
-تو جنی شدی...دیشب که خوب بودی...صبحم که با خنده رفتی بیرون چت شد یهو؟
-چم شد؟؟؟شدم مثل زنای 50 ساله...هیچ کار نمیتونم بکنم..همه میرن میگردن...من باید تو خونه بشینم.
شهروز سعی کرد آروم باشه و جنبه ی شوخی به بحث بده
-کودوم زن 50 ساله ای حامله میشه بگو برم سر وقتش یه تستی بزنم!
-بگی نگی هم خیالت از این بچه راحت بشه میری سراغ همون کارها!!
شهروز برای اینکه داد نزنه لبهاش رو روی هم فشرد و با دلخوری می گل و که به روبرو با یه اخم عمیق خیره شده بود نگاه کرد و گفت:این حرفت و نشنیده میگیرم...چون خودتم میدونی اون دوران برام تموم شدست!!!
می گل میدونست..اما دلش میخواست چون حرصش در اومده یه جوری حرص شهروز و در بیاره!!!نا خواسته شهروز و تو بوجود اومدن این بچه مقصر میدونست..درسته به خاطر رابطه با شهروز بود.. در حینی که میدونست خودش شروع کننده ی رابطه و خواستار با شهروز بودن بود...اما فکر میکرد شهروز باید سفت و سخت جلوش می ایستاد.!
بعد از کمی سکوت می گل با لحن عصبی گفت:حالا کجا داری میری؟
-دارم میرم توچال!!!ببینی همچین جایی هم نیست که تو بخوای برای من قیافه بگیری!!
-لازم نکرده..با بچه ها دلم میخواست برم..نه با تو!
-منظورت چیه؟؟این بچه ها کین؟؟باید یه بار ببینمشون ببینم کیه که تو به خاطرش با من اینجوری رفتار میکنی؟
-تو چقدر شکاکی!!من برای شخص خاصی نیست ..برای خودمه..حوصله ام سر رفته!
شهروز باز عصبانیتش تو صداش موج زد.
-می گل!!!...
کمی مکث کرد..عزیزمش و با حرص گفت و ادامه داد:فقط4-5 ماه دیگه صبر کن...چرا اینجوری شدی؟؟؟
-من نمیخوام به این زودیا درگیر بچه داری بشم!!!
شهروز عصبی ماشین و گوشه ای نگه داشت...دستهاش و تو هم قفل کرد و روی لبش گذاشت..چند تا نفس عمیق کشید و گفت:من که گفتم براش پرستار میگیرم...نمیزارم تو اصلا طعم بچه داری و حس کنی...کافی نیست؟؟؟
نه..کافی نیست..وقتی بچه باشه ناخودآگاه با وجود 10 تا پرستارم درگیرش میشی....شیرش بده...محبت کن..اصلا هیچ کودوم از این کارهارو هم نمیکنم!!گریه که میکنه..میشه بگم گریه نکن..صداش و که میشنوم!!میشه با صدای یه بچه درس خوند؟
شهروز برگشت و به در ماشین تکیه داد و گفت:چیکار باید بکنیم؟؟حرفت چیه؟
و هراسان از جوابی که میدونست میشنوه به چشمهای می گل که اون نجابت و سادگیش داشت رنگ میباخت چشم دوخت!
می گل که داشت زیر این نگاه ذوب میشد نگاه حق به جانبش رنگ باخت..سرش و پایین انداخت و گفت:بندازمش؟
شهروز احساس کرد چیزی از درونش فرو ریخت!!!اشک تو چشمهاش نشست...نه تنها برای بچه...بچه یکی از دلایلش بود..احساس میکرد خورد شده..فکر میکرد همونقدر که خودش از داشتن یه بچه اون هم بچه ای که می گل مادرشه ذوق داره..می گل هم از داشتن بچه شهروز خوشحاله...اما همه چیز یکباره آوار شد روی سرش...این حس از بین رفت....شاید اگر حسی به می گل نداشت میزاشت این کار رو بکنه...تو سن اون کمبود یه بچه کاملا حس میشد!!اما دوستش داشت..احساس میکرد رسیدن به بچه می گل و ازش میگیره...سعی کرد پرده اشک نشسته تو چشمهاش و کنترل کنه و گفت:باشه...اگر فکر میکنی اینطوری راحتی...باشه!!!من راحتی تورو میخوام!!!
بدون هیچ حرفی حرکت کردن....شهروز بی توجه به اینکه قرار بود برن توچال دم یکی از رستورانهای معروف نه داشت..با خودش فکر کرد..به زودی راحت میشه اینقدر بره توچال ببینم به کجا میخواد برسه!!!
نهار رو خوردن و به سمت مطب دکتر حرکت کردن.همه ی راه سکوت بود و سکوت...می گل نمیدونست از این اجازه خوشحال باشه یا ناراحت...وقتی شهروز و اینقدر پکر میدید دلش میگرفت..اما از طرفی احساس میکرد این حقشه که بخواد مثل باقی هم سن و سالهاش زندگی کنه!!!با ولع غذاش و زیر نگاههای گاه و بی گاه شهروز خورد!!برعکس شهروز که اصلا میلی به غذا نداشت و این از نگاه می گل دور نموند...خواست بهش بگه چرا نمیخوری؟دید جوابش و میدونه...پس برای اینکه احیانا پشیمون نشه حرفی نزد!!!

فصل 3

توی مطب دکتر شهروز برخلاف همیشه با می گل رفت و تو سالن انتظار نشست...حرکت عصبیه پاش نشون از استرسش و ناراحتیش میداد!!!تو فکر بود..طوری که اصلا متوجه اطرافش نبود....اما با صدا و حرکت می گل که دستش و روی شکمش گذاشت و وای بلندی گفت نه تنها شهروز بلکه منشی که دقیقا کنارشون بود و چند تا مریض دیگه هم به سمتش برگشتن!!

نگاه می گل و شهروز با هم گره خورد اما منشی بود که سکوت و شکست
-چی شد خانوم ضیای؟
می گل نگاهش رو سر داد روی صورت منشی و قبل از اینکه دهان باز کنه اسمش و صدا کردن!
هر دو از جا بلند شدن..شهروز در حالی که دستش و پشت کمر می گل گذاشته بود زیر گوشش زمزمه کرد:خوبی؟؟؟چیزی شده؟
می گل با بغض نگاهش کرد...چونه اش لرزید..میتونست درک کنه این ضربه رو همون موجود کوچولو زده !!
وارد اتاق شدن...خانوم دکتر مثل هیشه با روی باز و پر از انرژی پذیراشون شد!اما نه روی صندلی خودش روی صندلی کنار تخت!
-به به...سلام...زوج جوان و خوش تیپ..چطوری مامان کوچولو؟
می گل لبخند زورکی زد و گفت:ممنون
خانوم دکتر که این لبخند از چشمش دور نموند به روی خودش نیاورد و گفت:بدو بیا اینجا بخواب تا بگم جوراب نینیت چه رنگیه!!!
می گل نگاه معنی داری به شهروز کرد..شهروز شونه ای بالا انداخت و روی صندلی کنار میز دکتر نشست
دکتر:بیا دیگه ناز نکن..چته تو؟؟
بعد نگاه پر معنی به هر دوتاشون کرد و گفت:میبینم زوج خوشبخت ما زدن به تیپ هم دیگه....بیا..بیا براتون یه چیزی بزارم گوش کنید از این حال و هوا در بیاید!
می گل که انگار ضربه جنین 4 ماهه اش کار خودش و کرده بود بدون هیچ حرفی به سمت تخت رفت و روی تخت دراز کشید!
دکتر دستگاه رو رو شکمش گذاشت و صدای خش خشی پخش شد که با کمی گوش دادن میشد فهمید صدای ضربان قلبه...بعد از اینکه صدا کمی واضح شد دکتر با هیجان گفت:میشنوی؟؟؟قلب فسقلیته ها!!!
می گل نا خودآگاه برگشت به شهروز نگاه کرد...شهروزی که در حال بلند شدن بود و به سمت می گل میومد..با لبخند رضایتمندی دست می گل و تو دستش گرفت و گفت:میشنوی عزیزم؟؟؟بچه امونه!!!میبینی قلبش چه تند تند میزنه؟
دکتر:بله..عجله داره بیاد پیش یه مامان بابای خوشبخت......
چند ثانیه بعد ادامه داد:ووااایییی...من گفتم این وروجک اینقدر با حیاس که نمیزاره جنسیتش و بفهمیم حتما دختره...ولی پسره..تبریک میگم!!!
شهروز چشمهاش و ریز کرد و با دقت بیشتری به مانیتور خیره شد و گفت:از کجا فهمیدید؟
دکتر تصویر و کمی جلوتر اورد و گفت:ایناهاش...
شهروز باز هم دقت کرد..چیزی نفهمید..فقط موجود کوچیکی و میدید که در حال دست و پا زدنه
دکتر:اوه..چقدرم شیطونه....
رو به می گل کرد و گفت:متوجه تکونهاش میشی؟
می گل با قیافه مات و مبهوت فقط سرش و به نشونه مثبت کمی تکون داد!!!
دکتر دستمال و به سمت می گل گرفت و از جاش بلند شد و گفت:همه چیز خوبه..بچه سالم و سلامت داره رشد میکنه..هیچ مشکلی نیست!!!به غیر از یه چیزی
شهروز گوشهاش تیز شد و دست از کمک کردن به می گل کشید و به سمت دکتر برگشت و پرسشگرانه نگاهش کرد!
-اینکه شما دو تا با هم یه مشکلی دارید!
شهروز نفس راحتی کشید و بدون هیچ حرفی نشست رو مبل...می گل هم بهش ملحق شد..با تکونهای پسرش و شنیدن صدای قلبش تو تصمیمش دو دل شد...
دکتر:خب بگید ببینم مشکلی هست؟؟؟که مربوط به من بشه؟؟
شهروز برگشت و منتظر می گل و نگاه کرد..وقتی دید می گل دست دست میکنه گفت:خانوم دکتر می گل بچه رو نمیخواد!
دکتر نگاهش و به می گل دوخت و گفت:چرا؟؟؟باز چی شده؟
می گل دلایلی رو که برای شهروز اورده وبود و تکرار کرد..اما با کلی شک و تردید.. دکتر در جوابش گفت:ببین عزیزم....منم وقتی داشتم تخصص میگرفتم باردار شدم..ناخواسته..منم درس داشتم..منم مشکلات داشتم...ولی این دلیل نشد عزیز ترین موجود زندگیم و با دستهای خودم از بین ببرم.
می گل:شما چند سالتون بود اون موقع؟
-هر چی...بچه بچه است..ببین...ضربان قلب داره..تکون میخوره...راستش حتی اگر دلایلت منطقی هم بود من اینکار رو نمیکردم..1-اجازه اش و ندارم..2-دلش و ندارم....اگر میخوای اینکار رو بکنی باید جاهایی بری که غیر قانونی این کار رو میکنن....اما اگر خواستی بری و بکشیش یه لحظه فکر کن داری یه بچه ای که به دنیا اومده رو تیکه تیکه میکنی...چون اونها دقیقا همین کار رو میکنن!!!
با این تصور شهروز به خودش لرزید...قبل از اینکه بلند بشن دکتر رو به می گل گفت:اگر فکر میکنی دانشگاه اذیتت میکنه بهتره این ترم و مرخصی بگیری...تاریخ زایمانت 22 خرداد.....فکر میکنم نتونی برای پایان ترم خوب بخونی...کلا یه کمم مشکوک به خونریزی هستی!!فکر نکن اگر سقط کنی راحت میشی...تازه اول بدبختیه..پس سعی کن مراقب پسرکت باشی!!!..1 ترم مرخصی بگیری به نفعته...مطمئن باش اتفاق خاصی نمیافته!!!
-اما من درس دارم..من نمیخوام وقفه بیافته!!!
اینبار شهروز کنترلش و از دست داد و داد زد:وقفه نیافته که چی بشه؟؟به کجا میخوای میرسی؟؟آخرش همینجاییه که هستی!
-به چه حقی سر من داد میزنی؟
دکتر از جاش بلند شد:بچه ها...بچه ها..هیسس..اینجا مطب دکتره...خواهش میکنم رعایت کنید...چتون شد آخه؟

می گل که حالا رو دنده ی لج افتاده بود رو به دکتر اما خطاب به شهروز گفت:من میندازمش..من نمیخوامش!
شهروز که مثلا میخواست رعایت مکانی که توش بود و بکنه آروم تر گفت:تو حق اینکار رو نداری!

می گل:کی این حق و به من نمیده!
-من!!!
-جنابعالی کی باشید؟
-پدر بچه!!!
-با کودوم مدرک؟؟؟عقدنامه داری یا صیغه نامه؟
دکتر با شنیدن این حرف سر جاش نشست و با چشمهای گرد شده گفت:بچه ها..بشینید ببینم..چی میگید؟؟؟مگه شما زن و شوهر نیستید؟
قبل از اینکه شهروز دهن باز کنه می گل با حالت تدافعی گفت:نخیر..ما هیچ نسبتی با هم نداریم..تازه آقا در صدد بر اومدن عقد کنن....
بعد رو به شهروز گفت:به خواب ببینی اسمت تو شناسنامه ام و اسمم تو شناسنامه ات بیاد!
شهروز با شنیدن این حرف روی مبل ولو شد و با بغض می گل و نگاه کرد!!!
دکتر:می گل جان میتونم با شوهرت تنها صحبت کنم؟
-اون شوهر من نی....!!!
حرفش و خورد و رفت بیرون!!!
*خیلی وقیهی می گل....کم بهت لطف کرد..فکر میکنی اگر نبود تو الان دانشجو بودی؟؟یا اگرم بودی تو یه همچین شرایطی بودی؟؟؟خاک بر سرت...گند زدی به همه چیز...فقط دعا کن سر لج نیافته!!!
از در که بیرون رفت همه با نگاههای کنجکاوشون داشتن میخوردنش...سرش و انداخت پایین و روی یکی از صندلیها نشست...پسرش با شنیدن این سر و صداها بی تاب شده بود و انگار میخواست انتقام باباش و بگیره و مدام لگد میزد...دستش و روی شکمش گذاشت و گفت:عزیزم..ببخشید...آشتی میکنیم..قول میدم..نزن مامانت و!!!
توی اتاق دکتر رو به شهروزی که حالا داشت بی مهابا بدون توجه به اینکه یه زمانی یه شهروز بود و حرف اول و آخر اشک میریخت کرد و گفت:مادر پدرش میدونن؟
-کسی و نداره!
-مادر پدر خودت؟
-کسی و ندارم!!!
-ببین پسرم من دکترم نه مشاور و روانشناس و وکیل!!!اما اگر اتفاقی براش بیافته..یا ازت شکایت کنه میخوای چیکار کنی؟
شهروز که دیگه اشک نمیریخت گفت:مهم نیست...من دوستش داشتم و دارم...اگر اینقدر براش بی اهمیتم بزارید بره شکایت کنه...این بچه حروم نیست...وقتی نطفه اش بسته شده ما صیغه بودیم....فکر میکنم با استناد به همون صیغه نامه میتونم نگهش دارم!!!
خودشم میدونست داره چرت میگه..کودوم صیغه نامه...آرمان همون موقع هم گفته بود صیغه بدون هیچ مدرکی جاری میشه..اما این و که نمیتونست به دکتر بگه!!!
صدای دکتر از فکر درش اورد
-به هر حال زودتر یه فکری بکن....دختر خوبیه..یه کم حساسیتهای دوران بارداریه که رفتارش تند شده..باهاش راه بیا.....سعی کن راضیش کنی عقد کنید..اینطوری خیلی بهتره!!!
شهروز لبخندی زد و با اجازه ای گفت و بیرون رفت!با غیض به می گل نگاه کرد و گفت:وقت گرفتی؟
می گل که تا به حال شهروز و اینقدر عصبانی ندیده بود با ترس سرش و تا جایی که میشد داد بالا و با ترس گفت نه!
شهروز به سمت منشی رفت و برای ماه دیگه وقت گرفت...اینقدر قدمها و لحنش محکم و با صلابت بود که منشی میترسید نگاهش کنه..حتی باقی مریضها هم سعی میکردن نگاهشون و ازش بدزدن..هر چند شهروز هیچ کودوم و نگاه نمیکرد!در آخر هم دست می گل و گرفت و چنان کشیدش که می گل چند قدم اول و در واقع کشیده شد تا بتونه قدمهاش و با شهروز هماهنگ کنه!
توی ماشین می گل نه تنها از چشمها و نفسهای شهروز بلکه از سرعت زیادش هم میتونست بفهمه شهروز چقدر عصبانیه!!!
-حالا چرا اینقدر تند میری؟
شهروز برگشت با عصبانیت نگاهش کرد و باز به روبرو خیره شد!
-چته؟؟؟خودت گفتی بندازم..حالا هم که چیزی نشده!!!
-یک بار دیگه بگی بندازمش من میدونم و تو!!!اون موقع که من گفتم بنداز , نمیدونستم با بچه ی بیچاره چیکار میکنن...الان میگم حق نداری بندازی...دست بهش بزنی...یه بلایی سرش بیاری ازت شکایت میکنم!!!
می گل که تا اون روز شهروز و اینقدر عصبانی ندیده بود و هیچ وقت نشده بود شهروز باهاش با این لحن صحبت کنه...نا خودآگاه حالت تدافعی گرفت و اون هم با دادگفت:شکایت؟؟؟با کودوم مدرک..اونی که باید شکایت کنه منم...
-مدرک؟؟؟تو از من مدرک میخوای یا دادگاه؟؟؟مدرک من پیش تو وجدانته...اما پیش دادگاه صیغه ناممه امونه!!!
-کودوم صیغه نامه؟؟ما صیغه خوندیم..اما قانونی نبود!!!
شهروز پوزخند عصبی زد ودر حالی که انگار با خودش حرف میزد گفت:قانون!!!هه...قانون!!!واسه من دم از قانون یزنه!!!قانون شناس شده....خوبه یه ترم بیشتر دانشگاه رفته!!!!
یهو صدای ارومش تبدیل به فریاد شد
-چنان قانونی نشونت بدم از هر چی قانون و قانون گذاره بیزار بشی...!!!
می گل از جا پرید..نا خودآگاه دستش رو روی شکمش گذاشت و با بغض گفت:ترسیدم!!!
شهروز نفس عمیقی کشید...به دستهای می گل که برای حمایت بچه اش روی شکمش حائل شده بود نگاهی انداخت و با آرامش بیشتری گفت:ترم بعد و مرخصی میگیری...
می گل با همون بغض که حالا ترس هم باهاش مخلوط شده بود گفت:تورو خدا...
شهروز برگشت و با چشمهای سرخ از عصبانیت گفت:بحث نکن...نمیری...همین که گفتم!!!

تا خونه گریه کرد....نمیدونست چرا حس خوبی از اینکه مرخصی بگیره نداشت..فکر میکرد ارزوهاش همه به باد میره...فکر میکرد شهروز همونجور که کشیدتش بالا حالا داره میکشتش پایین...فکر کرد..این خاصیت مردهاس...مزه خوبی و بهت میچشونن....بعد از همش محرومت میکنن..با این فکر در حین گریه به خودش پوزخند زد
*مگه چند تا مرد و میشناسی؟؟؟یا میشناختی؟؟؟تئوری پرداز هم شدی؟!

به نیمرخ شهروز که حالا خیلی بی تفاوت میروند نگاه کرد...
*چرا اشکهام دلش و به رحم نمیاره...چرا دیگه نمیگه گریه نکن؟
تا خونه سکوت بود و سکوت....به خونه که رسیدن شهروز ایستاد..بدون هیچ حرفی منتظر شد
-مگه نمیری تو پارکینگ؟؟
-جایی کار دارم!!!
لحن عصبیش می گل و ترسوند..نباید سر به سرش میذاشت...باید با ملایمت و ملاطفت حرفش رو پیش میبرد!
صدای قیژ لاستیکهای ماشین باعث شد می گل که از ماشین خیلی فاصله داشت خودش و جمع کنه و تا گم شدن ماشین تو پیچ کوچه ازش چشم بر نداره!

پیچ کوچه رو که رد کرد گوشیش و برداشت و شماره آرمان و گرفت...وقتی دید افتاد رو پیغام گیر...بدون گذاشتن پیغام قطع کرد و شماره دفترش و گرفت..با صدای منشی خدا رو شکر کرد که هنوز تو دفتر هستن!
-سلام خانوم شبان!
خانم شبان(منشی دفتر)مکث کوتاهی برای شناختن صدا کرد و خیلی سریع گفت:سلام آقای تقوایی..بفرمایید!
-آرمان دفتره؟
-بله...تشریف دارن...اما مراجعه کننده دارن!
-من دارم میام دفتر...تا کی وقتش پره؟
-این آخرین مراجعه کنندشونه!!!
-اگر تا وقتی نرسیدم کارشون تموم شد بهش بگید دارم میام صبر کنه..کار مهمی دارم!!
-چشم...حتما!!!
نیم ساعت بعد جلوی در دفتر آرمان بود...با اخمی که مدتها بود از روی ابروهاش برداشته شده بود و با اتفاق و بحثهای امروز باز خودش رو نشون داده بود در دفتر باز کرد و وارد شد!!!
خانوم شبان به شهروز که همیشه خوش تیپ بود و امروز با شلوار کتون صدری لوله تفنگی و نیم بوت قهوه ای که داده بود روی شلوارش و پیراهن سفید و ژیله بافت طرح اسکاچ صدری قهوه ای قد بلند و هیکل خوش ترکیبش رو بیشتر به نمایش گذاشته بود لبخندی زد نیم خیز شد و سلام کرد!
شهروز سلام نصفه نیمه ای کرد و گفت:کسی تو هستش؟
-بله....ممنون میشم صبر کنید!!
شهروز نشست رو صندلی...مبایل و کیف پول چرمش و گذاشت روی پاهاش که روی هم انداخته بود و تکونش و میداد...فکر کرد..به چیزی که از آرمان میخواست..به کاری که میخواست بکنه..یا بهتره بگیم..به کاری که در امتداد کارهایی که کرده بود میخواست بکنه!!!
با باز شدن در دفتر و صدای آرمان که نوید پیروزی به موکل جدیدش میداد به خودش اومد...از جاش بلند شد..خیلی سعی کرد لبخند بزنه..اما موفق نشد... به سمت آرمان که متحیر نگاهش میکرد رفت و در حالی که وارد دفترش میشد گفت:آدم ندیدی؟
آرمان سرش و بیرون کرد و به خانوم شبان گفت:شما میتونید تشریف ببرید...دیرتون میشه!
بعد برگشت تو و گفت:والله چه عرض کنم؟؟آدم دیدم..ادمی که از خر افتاده باشه ندیدم....در حالی که روبروی شهروز مینشست گفت:چی شده؟؟با می گل بحثت شده؟
شهروز بدون اینکه جوابی بده گفت:املاک و به نامش کردی؟
آرمان نگاه عاقل اندر سفیهی بهش کرد و گفت:پشیمون شدی؟
-اگر دست به کار نشدی..دست نگه داری..اگر کار و تموم کردی..میخوام برگردونیش!!!
شاید برای این تصمیم زود بود....اما عقلش بهش این اخطار رو میداد!!!!می گل عوض شده بود..این و نه تنها شهروز هفت خط که هر بچه ای هم میتونست بفهمه...حتی اگر دلیلش بارداریش باشه..باید صبر میکرد تا با می گل به یه ثباتی برسه!!!فکر کرد چقدر عجولانه و بچه گانه تصمیم گرفته بود!
-چی شده شهروز؟
-کاری که گفتم و بکن!!!
-با می گل بحثت شده؟؟؟بخوای با قهر همه رو ازش بگیری باز با یه آشتی به نامش کنی که...
شهروز نذاشت ادامه بده...داد زد:سختته برم یه وکیل دیگه بگیرم!
-او ...باز شهروز شد شهروز...چت شده؟؟؟
-آرمان...
چشمهای به خون نشسته و لحن عصبی شهروز دستهای آرمان و به نشونه تسلیم بالا برد و حرفش و قطع کرد.
-خیلی خب...خیلی خب..داد نزن...من اصلا چیزی به غیر از باغ می گل به نامش نکردم...تو عشق کورت کرده بود...من که عقلم سر جاش بود..اگر قرار باشه هر کاری موکلهام میگن بکنم که همه به خاک سیاه میشینن!!!حالا چی شده؟؟؟بدون فکر اومدی گفتی به نامش کن..حالا اومدی میگی نکن..چه اتفاقی افتاده؟؟؟میشه بدونم؟؟؟یا باز رفتی تو فاز شهروز قبلیه که نمیشه ازت چیزی پرسید؟
شهروز خیره آرمان و نگاه کرد..نمیدونست بهش بگه یا نه...هنوز موضوع بارداری می گل و نگفته بود..حالا بیاد بگه با هم مشکل هم داریم؟نا خودآگاه زمزمه کرد:می گل حامله است!
نمیدونست چرا زمزمه کرد..انگار هم میخواست آرمان بشنوه هم نشنوه!!!
بلافاصله سرش و بلند کرد...آرمان خیلی خونسرد نگاهش میکرد..نمیتونست از نگاهش بفهمه شنیده یا نه...اما لب که باز کرد جوابش و گرفت
-مبارکه...پس داری بابا میشی!!!خب حالا چی شده از تصمیمت منصرف شدی؟
شهروز که انگار گوش شنویی پیدا کرده بود شروع کرد به شرح مختصراز اتفاقات و رفتارهای می گل.

-خب....من که چیزی به نامش نکردم..اما فکر نمیکنی باز عجولانه تصمیم میگیری و قضاوت میکنی؟؟؟ببین شهروز می گل وارد جامعه ی بزرگتری شده...سنی هم نداره....باید یه مدت تحمل کنی...بزاری کمی بچگی کنه..کمی جوونی کنه...اگر واقعا عاشقی با وجود بچه ای که تو راهه باید مدارا کنی!

-تو کردی که من بکنم؟
-من با تو فرق داشتم
-چه فرقی؟؟؟تو از مادر زاده شدی منم همینطور!!
-نخیر..فرق ما این بود که من خیانت دیدم..تو هم دیدی؟؟؟من بچه ای تو راه نداشتم تو چی؟؟؟من عاشق نبودم..تو چی؟اینکه چیزی به نامش نمیکنی حق توهستش..نبایدم اینکار و بکنی..من نمیگم می گل دختر بدیه...اما با تجربه و فکر و توانایی تو بهتره اموالت تحت اختیار خودت باشه!!!ولی اینکه اینقدر عصبانی بشی و سرش داد بزنی خیلی غیر منطقیه....ببین شهروز..می گل.ترگل و کیانا و نیکی و....نیست...می گل..میگله..یه دختر بچه 17 ساله که الان اوج نیازش محبت و نوازش و قربون صدقه ولوس بازیه....میگن دخترها تا قبل از ازدواج یا رابطه اشون با پسری نیاز به جنشس مخالفشون و با پدرشون رفع میکنن..یعنی محبتهای پدرانه است که این نیاز و تامین میکنه...می گل از این موهبتم دور بوده!!!از ترس خواهرش به پسرها هم روی خوش نشون نداده..اولین پسر خودت بودی...اونم تا اومد بفهمه دوست داشتن و عشق چیه تو رفتی ازمایش کوفتی و دادی ازش دوری کردی!!!حالا هم که هنوز نفهمیده کی هسنش و درس و دانشگاه چیه یه بچه تو شکمشه....بی انصاف نباش شهروز...یلدا بچه نبود...دانشگاهم رفته بود...با چشم باز داشت این کارهارو میکرد....اما می گل بین دو تا حس مونده..مادر باشه یا مهندس....درکش کن...میدونم میتونی...باید بتونی..مادر بچه اته...یه کم با بچه بازیاش کنار بیا..بزرگ میشه...قول میدم!!!
شهروز که انگار سرفصل جدیدی تو زندگیش باز شده بود...سری در تایید حرفهای آرمان تکون داد گفت:اجازه نامه دادگاه چی شد؟
-تولدش کیه؟..
-27 بهمن...
آرمان نگاهی به تقویم کرد...
-میشه شنبه..خوبه...یکشنبه بیاد بریم دادگاه...قول میدم برای عید محرم هم باشید!!!
شهروز از جاش بلند شد..تشکری کرد و گفت:ببخشید وقتت رو گرفتم....
-این چه حرفیه...مشاور نشده بودم که شدم اما خدایی شهروز اگر دوستش داری به این راحتی کنار نکش...الان می گل بیشتر از یه دختر معمولی احتیاج به توجه داره...قبول کن برای می گلی که هنوز حتی اجازه نداره ازدواج کنه..نه اسمی روش هست نه نشونی...سخته که یه بچه رو رشد بده!!!کمی درکش کن....باهاش بد تا نکن...صبور باش...درست میشه..قول میدم!!
شهروز لبخند قدر شناسانه ای زد و همراه آرمان از در بیرون رفتن!
********************
با صدای زنگ در از جا پرید...باز سعی کرده بود بهترین لباسهاش و بپوشه جلوی شهروز خودی نشون بده...میدونست اگر جدال صدا و داد و بیداد در بگیره این شهروزه که پیروز میشه!!!همیشه تو نبرد تن به تن مردها پیروز میشن..پس حس زنانه اش میگفت باید از در زبون خوش وارد شد....با صدای دوباره زنگ در از جا پرید...
*یعنی کی میتونه باشه؟؟شهروز که کلید داره!!!
پیراهن کوتاهش رو که از رزیر سینه اش پلیسه داشت و زیر سینه اش روبانی جمع شده و پاپیون شده بود و مرتب کرد....کفشهای عروسکی نقره ایش رو هم که در اورده بود و پایین کاناپه ای که روش دراز کشیده بود گذاشته بود پاش کرد و به سمت در رفت...از چشمی نگاه کرد..چیزی ندید....خیلی تاریک بود...باز صدای زنگ در..میترسید در و باز کنه...چند بار گفت کیه..اما جوابی نیومد..پشیمون شد..فکر کرد شهروز کلید داره...اگر خودش باشه میاد تو اگرم نه که...اما با صدای مردونه ای با شوق به دستگیره حمله کرد..شهروز بود که فکر کرد زن بادار و بیشتر از این نترسونه..
رز قرمز به جای صورت شهروز لبخندش و پهنتر و خوش اب و رنگ تر کرد!شهروز که دید در باز شده اما صدایی نمیاد از پشت گلها سرش و خم کرد...با دیدن چهره ی خندان می گل گفت:رام نمیدی تو خونه خانوم خوشگله؟
می گل از جلوی در کنار رفت..شهروز در حالی که گل رو میذاشت تو بغل می گل اومد تو و در و بست!
-به به...خانوم خانوما...خو شگل کردی باز؟
می گل که خودش و آماده کرده بود کلی منت شهروز و بکشه و اخم تخمش و جمع کنه..متعجب و در عین حال خوشحال از این اخلاق شهروز به سمت آشپزخونه رفت تا گلهارو توی گلدون بزاره و گفت:فکر کردم قهری...خواستم آشتی کنیم...
شهروز در حالی که دکمه های بلوزش و باز میکرد گفت:اگر بدونم بعد از هر قهری خانوم خانوما اینطوری لباس میپوشن و به خودشون میرسن من روزی 2 بار باهات قهر میکنم!!!البته تا وقتی حامله ای...از بعد از اون معلوم نیست روزی چند بار!!!
می گل به نیم تنه لخت شهروز نگاه کرد..خیلی وقت بود شهروز و اینطوری لخت ندیده بود..حتی شبی هم که پیشش خوابید شهروز رکابی پوشیده بود...
-اوهوی...خانوم خوشگله..دید نزن پسر مردم تموم میشه...بیا بشین پیشم بینم.!!!
می گل به سمتش اومد..کنارش نشست..
-شلوارت و عوض نمیکنی؟
-میخوای اونم در بیارم؟؟؟

می گل به چشمهای شهروز که ازش شیطنت میبارید نگاه کرد و گفت:بی ادب نشو!
-بی ادب چیه؟؟؟یکی دو ماه دیگه این حرفها بی ادبی که نیست هیچ...خیلی هم با ادبیه!
می گل کمی خجالت کشید خودش و جمع کرد و گفت:خب حالا!!!
بعد سرش و بلند کرد و در حالی که خیره به چشمهای هم نگاه میکردن گفت:چقدر عصبانی میشی ترسناک میشی!!!
شهروز با انگشت اشاره اش روی بینی می گل زد و گفت:پس عصبانیم نکن...
می گل خواست از خودش دفاع کنه...اما بهتر دید سکوت کنه!فعلا موقعیتش نبود!

 


برچسب‌ها: رمان میگل, دانلود رمان میگل, رمان میگل برای موبایل, رمان میگل برای کامپیوتر, رمان میگل با فرمت pdf

جمعه یکم آذر ۱۳۹۲  توسط ♥ زن بارونی ♥  |

 

 

 

رمان محیا
رمان پارلا
رمان یلدا
رمان توسکا
رمان گندم
رمان تبسم
رمان طلایه
رمان پریچهر
رمان پنجره
رمان تقاص
رمان بادیگارد
رمان رکسانا
رمان قرار نبود
رمان یاسمین
رمان باورم کن
رمان گناهکار
رمان افسونگر
رمان همخونه
رمان اتش دل
رمان الهه ناز1
رمان الهه ناز 2
رمان منشی مدیر
رمان روزای بارونی
رمان بار دیگر با او
رمان دالان بهشت
رمان جدال پر تمنا
رمان اگرچه اجبار بود
رمان یک قدم تا عشق
رمان عشق به توان6
رمان سوگلی حرمسرا
رمان در حسرت آغوش تو
رمان سرنوشت هستی
رمان تاوان بوسه های تو
رمان زندگی غیر مشترک
رمان دوراهی عشق و هوس
رمان چشمهایی به رنگ عسل
رمان فرشته ی من
رمان میگل
رمان دختر یخی پسراتشی
رمان تو...تو مال منی
رمان تمنا برای نفس کشیدن
رمان بمون کنارم
رمان بمون کنارم 2

 

رمان بمون کنارم 2 (50)
رمان بمون کنارم 2 (49)
رمان بمون کنارم 2 (48)
رمان بمون کنارم 2 (47)
رمان بمون کنارم 2 (46)
رمان بمون کنارم 2 (45)
رمان بمون کنارم 2 (44)
رمان بمون کنارم 2 (43)
رمان بمون کنارم 2 (42)
رمان بمون کنارم 2 (41)

 

اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲

 

♥ مرد بارونی ♥
♥ زن بارونی ♥

 

سایت تفریحی فان طوفانی
جمع دوستانه
علی آقا

 

 

RSS 2.0

 

???????